Pielęgniarka Hemodynamiczna

Miejsce pracy Częstochowa
Województwo Częstochowa (śląskie)
Opis oferty

SCANMED S.A. Jako jeden z największych dostawców usług medycznych w Polsce (41 placówek, 23 miasta, około 3200 pracowników).Cechuje nas zdrowe podejście do życia, ludzi, świata. Jeżeli chcesz być częścią naszego zespołu i z dumą realizować założenia Grupy, nasza oferta jest dla Ciebie! Dołącz do naszego Zespołu! Obecnie szukamy:

 

Pielęgniarka/Pielęgniarz Hemodynamiczna/Hemodynamiczny

Miejsce pracy: Częstochowa

Zakres obowiązków
 • przyjmowanie w oddziale pacjentów zakwalifikowanych do hospitalizacji,
 • zapoznanie pacjentów z topografią oddziału według obowiązujących standardów
 • udzielanie pomocy w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty życia, poważnego uszczerbku na zdrowiu pacjenta
 • planowanie opieki pielęgnacyjnej, diagnozy pielęgniarskiej oraz ustalonego postępowania diagnostycznego i leczniczo-rehabilitacyjnego
 • rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych i podejmowanie odpowiednich działań
 • sprawowanie opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem przebywającym w oddziale (przygotowanie pacjenta do zabiegów diagnostycznych i leczniczych, opieka przed i po zabiegach inwazyjnych)
 • wykonywanie czynności diagnostycznych (np. pomiar parametrów życiowych, pobieranie materiału do badań, prowadzenie bilansu wodnego i inne)
 • prowadzenie edukacji pacjentów i ich rodzin w zakresie pielęgnacji i samopielęgnacji
 • wykonywanie zabiegów leczniczych
 • realizacja pisemnych zleceń lekarskich w procesie diagnostyki i leczenia z zastrzeżeniem zleceń wykonywanych podczas zabiegów ratujących życie pacjenta lub w sytuacjach grożących bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub poważnym uszczerbkiem na zdrowiu pacjenta
 • samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia,
 • asystowanie podczas zabiegów w pracowni hemodynamicznej i elektrofizjologicznej
 • kontrola dokumentacji medycznej
 • przygotowanie pracowni do zabiegów.
 • stała kontrola działań i ocena wyników postępowania pielęgnacyjnego.
 • właściwa i efektywna gospodarka lekami i materiałami medycznymi
 • zachowanie w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu, również po śmierci pacjenta z zastrzeżeniem przepisów prawa, które stanowią inaczej (art.21ust.2 ustawy z 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej); a także zachowanie tajemnicy służbowej.
 • dbałość i kontrola stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń.
 • prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji indywidualnej i zbiorczej.
Poszukiwane kompetencje
 • dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej
 • prawo wykonywania zawodu pielęgniarki
 • mile widziane doświadczenie w pracy na oddziale zabiegowym
 • wysoka kultura osobista
 • odporność na stres
 • otwartość na nowe wyzwania
Oferujemy
 • zatrudnienie na umowę o pracę lub współpracę w oparciu o kontrakt B2B
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji,
 • dodatkowy system benefitów,
 • miłą atmosferę w zespole.
Data ostatniej modyfikacji poniedziałek, 19 lipca 2021